top of page

Forskning

Forskning indenfor musik og sundhed

Det kliniske område

De senest 10-15 år har man flittigt undersøgt musikkens effekt på det kliniske område. Man har testet i forbindelse med operationer i lokalbedøvelse, opvågning efter narkose, brandsårspatienter, intensiv afdelinger, koloskopi undersøgelser m.fl. Selvom resultaterne naturligvis varierer så er det ret positive konklusioner forskerne drager, bl.a.:

 

  • Mindsker effektivt patienters angst og uro

  • Lindrer i en signifikant grad smerter og ubehag

  • Reduktion i brug af smertestillende og bedøvelse

  • Mindre positiv påvirkning af fysiologiske parametre 

Musikken påvirker desuden patiernes generelle oplevelse af kvalitet i behandlingen. Undersøgelser viser grupper der modtager musik alene på den baggrund oplever, at personalet har mere tid og viser dem mere omsorg.

19bf0cc98c3edbbd48481fd138056809.jpg
morbar.png
Hvad siger forskningen?
Musik virker mod præoperativ angst

Erfaringer fra en række forskningsforsøg har vist, at beroligende musik i ventemiljøer er en effektiv metode til at reducere patienters angst og uro inden behandling. Musiklytning i blot 15-30 minutter har vist sig at kunne gøre en signifikant forskel.

I forskningsartikler nævnes musik generelt som en nem, billig og non-invasiv metode der uden bivirkninger kan forbedre patienters behandlingsforløb.


* Se litteraturliste til forskningsartikler

bottom of page